home

Visie

W&D werkt al vanaf 1992 als onafhankelijk adviesbureau in de autobranche. Onze eerste opdrachten waren gericht op het implementeren van merkgerelateerde erkend schadeherstelprogramma’s in opdracht van importeurs.

Sinds de oprichting is W&D uitgegroeid tot dé business partner voor het realiseren van duurzame prestatieverbeteringen binnen automotive organisaties.

Missie
W&D is een toonaangevend organisatie adviesbureau in de automobielbranche dat organisaties in staat stelt succesvol te zijn op het gebied van Sales en After Sales.

W&D is er voor de vorming en implementatie van uw strategie: uw ambitieniveau is daarbij te allen tijde ons gezamenlijke vertrekpunt. Op basis van visie en ervaring is de W&D methode ontwikkeld. Vanuit deze methode werken wij onafhankelijk en met aantoonbare kennis en ervaring aan het ontwaken én realiseren van uw ambities.

Waarden
Integriteit, betrokkenheid en ambitieus vormen een aantal van onze waarden. Wij zetten onze waarden in voor onze opdrachtgevers en maken daarmee het verschil.

Integriteit
De waarde integriteit betekent voor W&D het adequaat en zorgvuldig uitoefenen van ons vak met inachtneming van onze verantwoordelijkheden en geldende regels. Onze medewerkers zijn eerlijk en oprecht en beschikken over intrinsieke betrouwbaarheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We laten ons daarbij niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Integriteit betekent ook dat onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen, hierop aanspreekbaar zijn en ook anderen aanspreken als de situatie daarom vraagt. Wij delen onze objectieve bevindingen met onze opdrachtgever, ook als deze confronterend zijn. En altijd op een respectvolle wijze.

Doelgericht
In onze visie is opgenomen dat we organisaties in staat stellen succesvol te zijn. Hierbij is doelgerichtheid onontbeerlijk. Voor W&D betekent doelgericht handelen: het planmatig inzetten van activiteiten en deze nauwgezet monitoren teneinde concrete resultaten te behalen. Hierbij staan het ambitieniveau van de opdrachtgever en de geformuleerde doelen centraal. Wanneer de gestelde doelen onverhoopt niet gehaald dreigen worden, heeft W&D te allen tijde zicht op de oorzaken en wordt overeenkomstig bijgestuurd.

Betrokken
Betrokkenheid betekent voor W&D het verbonden voelen met en loyaal zijn aan onze opdrachtgevers en de projecten die we doen. Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun werk en spannen zich optimaal in om de gestelde doelen te realiseren. We handelen te allen tijde in het belang van onze opdrachtgevers, stellen ons expliciet achter genomen besluiten en verdedigen deze waar nodig.

Coöperatief
W&D levert een constructieve bijdrage aan het proces waarin, door optimaal van elkaars mogelijkheden gebruik te maken, de gestelde doelen kunnen worden behaald. Onder het motto ‘wel zelf, niet alleen’ stimuleren wij ook anderen tot een bijdrage aan het resultaat en de samenwerking.

Deze waarde geldt zowel voor de relatie met onze opdrachtgevers als intern. We streven naar en investeren in lange termijn relaties, gebaseerd op respect, eerlijkheid en vertrouwen. Onze medewerkers werken in volle overtuiging samen aan het gezamenlijk behalen van succes en resultaat.

Flexibiliteit
W&D houdt onder invloed van (onvoorziene) veranderde omstandigheden, weerstand, problemen of kansen te allen tijde grip op de situatie en past de werkwijze effectief aan zodat gestelde doelen (alsnog) behaald kunnen worden. Hierbij stimuleren we ook anderen om zich bewust te zijn van hun (gedrags)stijl en adequaat te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Ambitieus
Ambitie vertaalt zich binnen W&D als innerlijke gedrevenheid en ijverig streven om iets tot stand te brengen en gestelde doelen te realiseren. Medewerkers investeren continu in hun eigen ontwikkeling en zoeken situaties, opdrachten en uitdagingen waarmee praktische ervaring wordt opgedaan voor in de toekomst gewenste projecten, rollen, taken of functies.