home

Proces optimalisatie

De aandacht voor harde organisatie aspecten en specifiek proces optimalisatie neemt toe. In het ondernemingsklimaat van de afgelopen jaren is autonome omzetgroei lastig te realiseren. Automotive bedrijven verschuiven de aandacht naar kostenbesparingen en efficiency om de winst of winstgroei op peil te houden.

 

W&D speelt hierop in met haar specialisatie gebied proces optimalisatie. Beoordeling van de doelmatigheid en efficiency van processen is vaak een logisch startpunt voor verbetering op financieel gebied. Gericht herontwerpen en optimaliseren van processen is vervolgens een effectieve manier om tot doorbraken in productiviteit en kostenreductie te komen.

Binnen de competentie gebieden Sales Force en After Sales Force wordt – gebaseerd op het W&D organisatiemodel – invulling gegeven aan optimalisatie van primaire, ondersteunende en management processen. Van belang is dat processen werkbaar zijn ้n blijven voor uw organisatie. In de W&D methode is opgesloten dat alle lagen van de organisatie betrokken worden bij de optimalisatie van processen. Draagvlak en brede participatie in besluitvorming vormen de sleutel tot duurzaam succes.

W&D start altijd vanuit een analyse van de huidige situatie in relatie tot uw ambities ้n de bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Deze aanpak is integraal en bekijkt de gewenste veranderingen als het gaat om processen en systemen. Binnen het specialisatie gebied organisatie ontwikkeling & coaching neemt W&D gedrag, intentie en cultuur in de onderlinge samenhang mee. Want een verandering heeft naar onze ervaring altijd consequenties op meerdere aspecten. En is dus pas duurzaam succesvol als we die veranderingen meteen meenemen. Door onze aanpak op maat en altijd in co-productie met uw organisatie, ontstaat eigenaarschap en een praktische oplossing.

Toepassingsgebieden
Als integraal onderdeel van Sales Force of After Sales Force, maar ook als alleenstaande projecten, werkt W&D aan optimalisatie van processen en systemen op het gebied van bijvoorbeeld:

 

Implementatie merkconcepten
Als onderdeel van het specialisatie gebied proces optimalisatie wordt W&D door importeurs / merkorganisaties ingezet om merkconcepten te implementeren binnen de dealerorganisatie. Hoewel dergelijke projecten in eerste instantie vaak lijken op eenvoudige procesaanpassingen beschouwt W&D ze als uitdagende verandertrajecten.

 

 

Andr้ Vlaardingerbroek (After Sales manager, Van Beynum Autobedrijven) over de samenwerking met W&D:

"W&D zorgt voor een kritische blik op en - daar waar nodig - verbetering van lopende processen. Met als doel verhoging van het rendement van het autobedrijf. Dit doen zij gepassioneerd ้n met realiteitszin."

Kijk hier en hier voor publicaties over de implementatie van een merkconcept.