home

Organisatie ontwikkeling & coaching

De afgelopen jaren heeft W&D veel opdrachten uitgevoerd die gericht waren op het aantoonbaar verbeteren van Sales en After Sales processen. Om die verbetering te realiseren, richten wij ons in eerste instantie op de ‘harde’ aspecten in een organisatie, waaronder procesmanagement, structuur, stuurinformatie en planning & organisatie.

De resultaten van deze projecten zijn duidelijk en eenduidig: zonder uitzondering zijn de verbeteringen te meten in optimalisatie van het bedrijfsresultaat.

Organisatie ontwikkeling
Sturen van verandering vraagt doorgaans veranderen van sturing. Binnen het W&D organisatiemodel is ook dan ook aandacht voor 'zachte' organisatie aspecten. Onze visie is dat een organisatie er alleen in slaagt haar concurrentiepositie duurzaam te verbeteren als er voortdurend aandacht is voor de wijze waarop de organisatie is ingericht en wordt aangestuurd. Leiderschapsstijl, resultaatgerichtheid en cultuur zijn elementen die van cruciaal belang zijn.

W&D begeleidt organisaties in hun ontwikkeling. Vanuit een continu bewustwordingsproces wordt - samen met en in de organisatie - gewerkt aan het ontwikkelen van lerend en probleemoplossend vermogen. Onze ervaring leert dat deze werkwijze de meeste zekerheid geeft dat de gestelde doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de organisatie na afloop van een project in staat is om zelfstandig nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en uit te voeren.

Coaching
Binnen het specialisatie gebied organisatie ontwikkeling neemt W&D ook de rol van coach op zich. Met een resultaatgerichte coaching stijl worden directie, management en kaderleden van dealerbedrijven bij onder meer de operationalisering van een organisatiestrategie begeleid. Hierbij onderscheidt W&D functiegerichte coaching (gericht op het uitoefenen van een (nieuwe) functie) van procesgerichte coaching (gericht op de manier waarop een functie wordt uitgeoefend).

Binnen deze vormen van coaching gaat W&D uit van de volgende vertrekpunten:

Er wordt dan ook te allen tijde nadruk gelegd op het behalen van resultaten door de coachee bewust te maken van doelen, kansen, acties en praktische toepassingen. W&D fungeert hierbij als motivator én facilitator.

 

 

Onder meer op het gebied van organisatie ontwikkeling werkt W&D voor Kia Motors Nederland. Léan Verstoep (Managing Director) over W&D:

 

"W&D is voor Kia Motors Nederland al meer dan 10 jaar een professionele business partner op vele gebieden. Haar ondersteuning en advies komen zowel tot uitdrukking in advisering rond strategiebepaling als wel operationele ondersteuning richting het Kia Dealernetwerk. Dat Kia Motors Nederland tevreden is over de aard van geboden diensten moge blijken uit de reeds lange relatie die beide bedrijven met elkaar hebben."

 

 

Maurice Spiering (DGA; NHK Beheer (Toyota dealergroep Goosen & Polderman, Spiering en Pluym) over de samenwerking met W&D:

  

“Een aantal jaren geleden werden wij op één van onze vestigingen geconfronteerd met een verplichte bedrijfsdoorlichting, opgelegd door onze importeur naar aanleiding van een Mystery Shopper onderzoek. Deze bedrijfsdoorlichting werd in één dag uitgevoerd door W&D consultants. W&D publiceerde een zeer helder rapport – eigenlijk meer een foto van het bedrijf – waarbij wij aangenaam verrast waren dat een buitenstaander in zo’n korte tijd zo de spijker op z’n kop kon slaan. Recentelijk hebben wij W&D daarom ingeschakeld bij het aanpassen van onze organisatiestructuur aan de groei die wij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ook hier is W&D weer een prettige sparringpartner gebleken. Wij hebben het volste vertrouwen in hun no-nonsense aanpak en mentaliteit; zonder omwegen werken aan een realistisch einddoel!”

 

De gehele business case van NHK Beheer is hier te vinden.