home

Onderzoek

W&D werkt al vanaf 1992 als onafhankelijk adviesbureau in de autobranche. Onze eerste onderzoeksopdrachten werden in opdracht van importeurs uitgevoerd en waren gericht op het vermarkten van merkgerelateerde erkend schadeherstelprogramma’s. Het uitvoeren van onderzoek is uitgegroeid tot één van de kernactiviteiten binnen W&D.

Onderzoeken worden in opdracht van opdrachtgevers uitgevoerd of voor W&D zelf ter ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De resultaten worden regelmatig in vakbladen gepubliceerd.

Met de verdere professionalisering van de branche neemt de behoefte aan op onderzoek gebaseerde informatie toe. Investeringen, strategische keuzes, medewerkertevredenheid, klanttevredenheid, kwaliteit van dealernetwerken en haalbaarheidsstudies vormen onderwerpen waar W&D regelmatig onderzoek naar doet.

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden treft u onderstaand een aantal door W&D uitgevoerde onderzoeken aan.


'Haalbaarheidsstudie voor mobiliteitsproduct'

Ten behoeve van een landelijke implementatie heeft W&D onderzocht op welke manier een nieuw mobiliteitsproduct vormgegeven en vermarkt dient te worden. Hierbij is onderzoek gedaan naar product, prijs, promotie en de return on investment.

 

'Financiële onderbouwing van mobiliteitsservice'

In opdracht van een importeur heeft W&D in drie opeenvolgende jaren onderzocht in hoeverre de financiële dekking van de landelijke mobiliteitsservice volstaat.  

 

'Lost order onderzoek'

Periodiek onderzoek naar de redenen / achterliggende oorzaken voor consumenten om - ondanks een bezoek aan een dealer - toch voor een andere dealer en / of ander merk te kiezen bij de aankoop van een (nieuwe) auto.

 

'Landelijk klanttevredenheidsonderzoek'
Landelijk klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van meerdere importeurs. Zowel de Sales als After Sales dienstverlening van de betreffende dealers wordt hierin beoordeeld.

 

‘Maakt een dealer winst of verlies op garantiewerkzaamheden? Feiten en buikgevoel’
Onderzoek in opdracht van een importeur naar de feelings en facts inzake garantiewerkzaamheden. Maken dealers nu verlies of winst op deze werkzaamheden en wat zijn daarvan de oorzaken en gevolgen?

‘Hoe druk is een service adviseur?’
Parallelle multi-moment opname van input, output en activiteiten aan de front-office van een aantal dealerbedrijven om de werkdruk en efficiency te bepalen van de service adviseur.

‘Onderzoek optimaal aantal FTE’s dealerbedrijven’
Op basis van een parallelle multi-moment opname, interviews en observaties is bepaald wat de meest optimale verhouding en verdeling is van het aantal FTE’s binnen een (groot) dealerbedrijf.

‘Effect van telemarketing’
Onderzoek om te bepalen wat de (financiële) effecten zijn van After Sales telemarketing en in welke mate telemarketing meerwaarde biedt.

‘APK keuzemotieven’
In opdracht van een importeur is onderzocht welke keuzemotieven een klant (kunnen) doen besluiten naar een merkdealer te gaan voor een APK.

‘Toekomstvisie schadeherstel’
Onderzoek in opdracht van een importeur met als doel het ontwikkelen van een visie voor schadeherstel waarop het merk en het dealernetwerk hun strategie kunnen afstemmen.

‘Accessoires: Kansrijke noodzaak of Noodzakelijk kwaad?’
Onderzoek in opdracht van een importeur: waarom verkoopt de ene dealer veel en de andere weinig accessoires per nieuw verkochte auto.