home

MVO

Binnen W&D is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verankerd in het ondernemerschap en de dagelijkse adviespraktijk. Deze balans leidt tot optimalisatie van resultaten voor zowel W&D, haar opdrachtgevers als de samenleving; MVO is daarbij geen einddoel maar een proces. Door goed werkgeverschap en integere bedrijfsvoering nemen wij verantwoordelijkheid voor het welzijn van medewerkers en opdrachtgevers.

Naast ethisch handelen en MVO in het werk, is W&D op diverse manieren onbezoldigd betrokken bij de samenleving. Bijvoorbeeld als erkend leerbedrijf of als (hoofd)sponsor en / of actief deelnemer bij evenementen.Ecabo logo erkend leerbedrijf Erkend leerbedrijf
Als Ecabo erkend leerbedrijf toont W&D een hoge betrokkenheid bij de branche, laten wij zien dat kwaliteit belangrijk is en dat wij investeren in de toekomst van jongeren.


Stichting Roparun
De Roparun is een estafetteloop van 530 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij deelnemers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen met kanker. Motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.