home

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is één van de pijlers voor een succesvolle bedrijfsvoering. Het verhogen van klanttevredenheid kunt u dan ook zien als een investering in een beter bedrijfsresultaat. Op basis van de W&D methode begeleidt W&D bedrijven bij een duurzame verhoging van de klanttevredenheid. Hierbij richten wij ons op zowel harde (proces & inrichting) als zachte organisatie aspecten (gedrag & attitude).

Na een uitgebreide externe analyse en een eerste behoeftebepaling vindt een gedegen interne analyse plaats. Tijdens een bedrijfsdoorlichting wordt op basis van het W&D organisatiemodel een dwarsdoorsnede van uw organisatie gemaakt. Interviews met sleutelfiguren, observatie van kern processen en analyse van kengetallen geven het benodigde inzicht in het verbeterpotentieel van de organisatie. Vervolgens wordt het ambitieniveau bepaald; dit niveau vormt het vertrekpunt voor W&D.

Door middel van een bedrijfsbrede interactie wordt de gehele organisatie gemobiliseerd. Naast het verkrijgen van het benodigde draagvlak zorgt deze stap ook voor het ontsluiten en ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie. Een plan van aanpak voorzien van SMART-I doelstellingen wordt vervolgens ingezet om de laatste fase (uitrol) vorm te geven.


Cure & pay
W&D koppelt expertise aan het vermogen veranderingen te realiseren. Naast ervaring, energie en vaardigheden is er altijd sprake van een grote, persoonlijke betrokkenheid en commitment. Dit commitment gaat verder dan de relatie met onze opdrachtgevers; W&D schuwt een cure & pay aanpak niet en committeert zich daarmee ook financieel aan het eindresultaat.

 

 

Marcel Verkleij (Directeur After Sales, Maas Autogroep) over de samenwerking met W&D:

"Verassend hoe snel W&D een organisatie analyseert en vervolgens standvastigheid, constructief en oplossingsgezind is in haar coaching. Met daarbij een rapportage die voor een ieder te begrijpen is."

 

Kijk hier voor business cases bij Toyota Scholten en Hyundai Bockhoudt.