home

Interim management

Het huidige ondernemingsklimaat en de automobielbranche in het bijzonder brengen uitdagingen met zich mee. Is uw onderneming in zwaar weer beland en is het ‘vijf voor twaalf’? Heeft u behoefte aan (tijdelijke) versterking of vervanging van directie of management? Voor een succesvolle ommekeer, strategisch cruciaal project of vlottrekken van een vastgelopen situatie? Speciaal voor dit soort unieke en uitdagende situaties creëert W&D oplossingen, samen met u!

W&D staat achter én naast u als u vooruit wilt!
De inzet van interim managers van W&D is tijdelijk, het resultaat is duurzaam! W&D staat voor kwaliteit en professionaliteit en biedt hoogwaardige oplossingen op het gebied van ‘crisis situaties’
en / of tijdelijk leiderschap. Op basis van expertise, ervaring en branchekennis bieden wij een breed palet aan (management)oplossingen op verschillende niveaus en kunnen wij het positieve keerpunt voor u en uw onderneming betekenen. Afhankelijk van de uitdaging is de inzet van W&D voor een vaste aaneengesloten periode van enkele maanden of één of meerdere dagen per week of per maand.

Turnaround management
Ook voorziet W&D in projectmanagers, die naast of in plaats van het zittende management invulling geven aan de formulering en implementatie van strategische plannen en afgeleide acties. Tevens verzorgt W&D Sales en After Sales verbeteringsprogramma’s (gericht op professionaliseren en vergroten van effectiviteit), rationalisatie en kostenreductie programma’s en strategische heroriëntaties.

Commitment aan eindresultaat
W&D koppelt expertise aan het vermogen veranderingen te realiseren. Naast ervaring, energie en vaardigheden is er altijd sprake van een grote, persoonlijke betrokkenheid en commitment. Dit gaat verder dan de relatie met onze opdrachtgevers; ook met andere vormen van financiering van onze inzet tonen wij ons commitment aan het eindresultaat.