home

Associaties

Omdat wij onze medewerkers tot ons werkkapitaal en fundament rekenen, besteden we bovengemiddeld veel aandacht aan professionele ontwikkeling, (individuele) training en coaching. Een tweetal associaties garandeert continue professionalisering van onze medewerkers en daagt hen uit tot vernieuwing en verandering.Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs
De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden. De Ooa biedt een platform waar de leden zich kunnen professionaliseren en profileren. Met als belangrijkste doel: het interactief delen van kennis en praktijkervaringen.Platform Klantgericht Ondernemen
Platform Klantgericht Ondernemen is het platform waar alle partijen samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Klantgericht Ondernemen en Customer Relationship Management.