home

After Sales Force

Een goed renderende After Sales afdeling is onontbeerlijk voor een gezond bedrijfsresultaat. Tegelijkertijd is de praktijk nog steeds dat deze afdeling onvoldoende aandacht krijgt. Op basis van aantoonbare kennis en ervaring helpt W&D u bij het doorbreken van deze situatie.

After Sales Force is gericht op het ontwikkelen en operationaliseren van een organisatiestrategie voor uw After Sales organisatie. Door gericht te werken aan onder meer verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, versterking van commerciële slagkracht en verhoging van klanttevredenheid wordt direct bijgedragen aan optimalisatie van het afdelingsresultaat.

Een organisatiestrategie heeft pas écht effect als hierbij alle lagen van de organisatie worden betrokken. W&D sluit hierbij aan met de W&D methode: een belangrijk principe van deze methode is 'beleid omlaag, plannen omhoog'. Binnen After Sales Force wordt actief gebruik gemaakt van het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie door alle medewerkers uit te dagen invulling te geven aan de organisatiestrategie. Een snelle en adequate uitrol van het plan van aanpak en het behalen van duurzame resultaten worden hierdoor mogelijk gemaakt.

After Sales Force kent verschillende toepassingsgebieden zoals:

Op het gebied van After Sales Force werkt W&D onder meer samen met Louwman & Parqui, importeur van Toyota en Lexus. Laurens Hoogendonk (General Manager After Sales & Customer Relations) over W&D:

“W&D is voor Louwman & Parqui een bedrijf dat in staat is flexibel en snel in te spelen op vragen vanuit de markt. Opvallend hierbij is het feit dat men nieuwe ideeën voor voortvarend ter hand neemt waarbij de ervaring van de werkvloer van de betrokkenen in de uitvoering een grote pré vormen. De werkwijze van W&D betekent voor alle betrokkenen een positieve stimulans om de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten verder te optimaliseren.”


Theo Eitjes (Director After Sales, Hyundai Motor Netherlands) over de samenwerking met W&D:

"W&D is een bedrijf dat ons, op flexibele en transparante wijze, helpt om de kwaliteit en het rendement van onze dealers te verbeteren. Het bedrijf is groot genoeg om voldoende kennis in huis te hebben, maar ‘klein’ genoeg om de werkwijze aan te passen aan onze specifieke wensen."


Implementatie merkconcepten
Als onderdeel van het specialisatie gebied proces optimalisatie wordt W&D door importeurs / merkorganisaties ingezet om merkconcepten te implementeren binnen de dealerorganisatie. Hoewel dergelijke projecten in eerste instantie vaak lijken op eenvoudige procesaanpassingen beschouwt W&D ze als uitdagende verandertrajecten.

 

Kijk hier en hier voor publicaties over de implementatie van een merkconcept.