home

Nieuws

Januari 2018BranchePartners en W&D verzorgen GDPR compliance programma
Op verzoek van een importeur heeft W&D - samen met business partner BranchePartners - een GDPR compliance programma voor de dealerorganisatie ontwikkeld. Binnen dit hands-on programma worden dealers geholpen bij het treffen van de maatregelen die nodig zijn om GDPR compliant te zijn én blijven.
Januari 2018W&D begeleidt DMS-implementatie
Een grote, multibrand dealergroep heeft een consultant van W&D aangesteld als projectleider van een DMS-implementatie. W&D beschouwt een DMS-implementatie niet als IT-project, maar als organisatorisch veranderproject. In haar aanpak heeft W&D dan ook ruime aandacht voor de change component. Medewerkers hebben immers het ‘recht’ om optimaal begeleid te worden in het afscheid nemen van het vertrouwde en de transitie naar en het adopteren van het nieuwe. Uiteindelijk is dat niet alleen in het belang van de medewerkers zelf, maar van het gehele bedrijf. Een slecht begeleide DMS-implementatie kan namelijk – naast onzekerheid en onrust – ook significante financiële risico’s veroorzaken.
December 2017W&D wenst u Prettige Kerstdagen en een gezond & voorspoedig Nieuwjaar!

Net als in voorgaande jaren kiezen we ervoor om geen kaarten en / of geschenken naar onze relaties te sturen. Het geld dat we hiermee besparen, schenken we aan een goed doel. Namens onze medewerkers en relaties steunen we dit jaar Stichting Roparun in het realiseren van haar missie: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

 

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een gezond & voorspoedig Nieuwjaar toe, zowel privé als zakelijk!

December 2017Partners W&D consultants gaan hun eigen weg
Oskar Bronsgeest, sinds 2005 partner en mede-eigenaar van W&D consultants, heeft zijn aandeel overgedragen en verlaat het bedrijf. Remco de Vette gaat als enig aandeelhouder - samen met het team - verder met het uitbouwen van W&D consultants en de automotive expertise. “Het vertrek van Oskar is geen einde, maar zorgt voor hernieuwde dynamiek en een soort nieuw begin. De traditionele verdienmodellen staan stevig onder druk en dealerbedrijven zijn in toenemende mate zoekende naar manieren om zwarte cijfers te blijven schrijven. En daarvoor kloppen ze steeds vaker aan bij W&D,” aldus De Vette. Kijk hier voor het persbericht.
December 2017Bijdrage After Sales wordt onderschat
Hoewel de After Sales activiteiten een flink deel van het bedrijfsresultaat voor hun rekening nemen, laten veel autobedrijven nog veel kansen liggen op dit vlak. Bij W&D consultants zien ze dat een goede sturing op het gebied van urenverantwoording en werkplaatsproductiviteit vaak ontbreekt, aldus Remco de Vette. Kijk hier voor het interview, dat verscheen in Automobiel Management (oliebollen editie, december 2017). 
December 2017Whitepaper | Leiderschap, team en samenwerking, de blinde vlek in autoland
Samen met InContext heeft W&D consultants onderzoek gedaan naar leiderschap, teamontwikkeling en samenwerking. Op basis van diepte-interviews met directeuren uit de top 20 van Nederlandse autobedrijven concluderen wij dat deze thema’s beperkt op de directie-agenda staan in automotive Nederland. In onze whitepaper betogen wij dat aandacht voor deze ‘zachte kant’ noodzakelijk is om mensen het beste uit zichzelf te laten halen en daarmee organisaties écht een stap verder te brengen. Kijk hier voor de whitepaper, die verscheen op Automotive Management (5 december 2017). 
December 2017Digitalisering van After Sales organisatie en processen
In opdracht van een importeur begeleidt W&D een landelijk programma gericht op digitalisering van de After Sales organisatie. Binnen dit programma worden After Sales processen volledig gedigitaliseerd, waarmee alle papieren documenten komen te vervallen. Ook de communicatie tussen de afdelingen receptie, magazijn en werkplaats verandert significant. Tevens leidt deze manier van werken tot een helder inzicht in de prestaties van (individuele) medewerkers en de doelmatigheid van processen.
December 2017W&D uniformeert en beschrijft schadeherstelproces
Een multibrand dealergroep heeft W&D ingeschakeld voor de uniformering en beschrijving van het volledige schadeherstelproces (incl. schadedossiervorming) van het moment van schademelding tot en met nazorg. Door middel van een kennisgroep met ‘mensen uit de praktijk’ worden bestaande processen geïnventariseerd en be- / herschreven tot een uniform proces (gericht op zowel de eigen en aangesloten schadeherstellers als de dealerbedrijven).
November 2017Performance evaluatie Centraal Magazijn
Een multibrand dealergroep heeft W&D gevraagd om de (kwalitatieve en kwantitatieve) performance van hun Centraal Magazijn te beoordelen. Hierbij wordt het oorspronkelijke business plan als referentiepunt gebruikt.
November 2017Reflectie op interne en externe rapportages
Op verzoek van een importeur reflecteert W&D op zowel interne rapportages (voor bijvoorbeeld accountmanagers) als externe rapportages (voor de dealerorganisatie) met als doel om deze te (her)definiëren, simplificeren, uniformeren en beter op elkaar te laten aansluiten.
Oktober 2017Coaching-on-the-job op het gebied van leadmanagement
Een importeur heeft W&D gevraagd om invulling te geven aan een coaching programma gericht op (de kwaliteit van) leadopvolging. Binnen dit programma worden sales managers en verkoop adviseurs door consultants van W&D begeleid om effectiever om te gaan met leads, uiteraard met als doel om de conversie te optimaliseren.
Oktober 2017W&D feliciteert Autobedrijf Tjeerdsma met de titel BOVAG Autobedrijf van het jaar 2017 - 2018
W&D feliciteert Autobedrijf Tjeerdsma met het winnen van de prestigieuze titel 'BOVAG Autobedrijf van het Jaar 2017 - 2018'. Tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven in Barneveld werd Autobedrijf Tjeerdsma door een vakjury (waarin een partner van W&D zitting heeft) als winnaar uitgeroepen. De andere finalisten in de verkiezing waren Autobedrijf Geert Stevering en Autobedrijf Pals & Van Tilburg in Geffen. Ook zij kregen de complimenten van de jury.
September 2017Autotechnici, verenigt u!
Zo veel aandacht als er is voor HRM, zo weinig (b)lijkt er te zijn voor WRM. Wat dat is? Workplace Resource Management! Of in gewoon Nederlands, Werkplaats Gereedschap Management. Ik heb de term zelf bedacht, het klonk wel lekker. Terug naar de inhoud, want waar gáát het over? Kijk hier voor de column van Oskar Bronsgeest, die verscheen in AMT (22 september 2017).
September 2017Oskar Bronsgeest te gast bij Paul de Vries
In veel autobedrijven zijn goede ideeën, maar die worden niet met elkaar gedeeld, dus komen die er niet uit. Er is geen tijd, het gaat goed, de waan van de dag: de menselijke kant is onderbelicht. Daar is een flinke slag te maken, aldus Oskar Bronsgeest in de podcast van DCDW. Luister hier naar de podcast. 
Augustus 2017Finalisten BOVAG Autobedrijf van het jaar 2017 - 2018
Net als in voorgaande jaren speelt W&D een voorname rol bij de verkiezing 'BOVAG Autobedrijf van het jaar'. De tien halve finalisten worden door een consultant van W&D doorgelicht. Vervolgens bepaalt een vakjury (waarin één van de partners van W&D zitting heeft) de drie BOVAG autobedrijven die doorgaan naar de finale. De ontknoping van de verkiezing heeft plaats op 3 oktober a.s. tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. Afgelopen jaar won Autobedrijf De Baaij uit Nijmegen de titel. Kijk hier voor de drie finalisten van dit jaar. 
» naar het nieuws archief