home

Nieuws

April 2018Kentekenloket van het jaar 2018
Net als in 2017 is ook in 2018 de prijs voor Kentekenloket van het jaar uitgereikt. Aan de hand van een onderzoek door W&D en Lydius werd van iedere provincie het Kentekenloket genomineerd dat zich het meeste had ingespannen voor de promotie van het loket en de beste dienstverlening bood aan de gebruikers er van. Uiteindelijk ging de prijs naar Autoservice de Kemp uit IJsselstein. "Een deelnemer van het eerste uur, die onder meer online actief reclame maakt voor het Kentekenloket en daarmee succesvol is", aldus juryvoorzitter Remco de Vette.
April 2018DMS-implementatie bij multibrand dealergroep
In korte tijd heeft een tweede grote, multibrand dealergroep een consultant van W&D aangesteld als projectleider van een DMS-implementatie. W&D beschouwt een DMS-implementatie niet als IT-project, maar als organisatorisch veranderproject. In haar aanpak heeft W&D dan ook ruime aandacht voor de change component. Medewerkers hebben immers het ‘recht’ om optimaal begeleid te worden in het afscheid nemen van het vertrouwde en de transitie naar en het adopteren van het nieuwe. Uiteindelijk is dat niet alleen in het belang van de medewerkers zelf, maar van het gehele bedrijf. Een slecht begeleide DMS-implementatie kan namelijk – naast onzekerheid en onrust – ook significante financiële risico’s veroorzaken.
Maart 2018Training Car Sales Tool
Onder meer met het oog op WLTP introduceert menig fabrikant of importeur een nieuwe Car Sales Tool. W&D is door een importeur gevraagd om dealer trainingen te verzorgen voor verkoopadviseurs. Tijdens deze interactieve trainingen worden verkoopadviseurs getraind in het gebruik van de nieuwe tool, waarbij ook ruim aandacht wordt gegeven aan klantbehandeling en -beleving.
Maart 2018Ontwikkeling nieuw bonusprogramma voor dealerorganisatie
Omdat geconstateerd is dat het huidige After Sales bonusprogramma onvoldoende commerciële prikkels afgeeft binnen de dealerorganisatie is door een importeur besloten om dit programma te herzien. W&D is gevraagd om zitting te nemen in een werkgroep en mee te denken over / te werken aan een beter passend bonusprogramma.
Februari 2018BOVAG Autobedrijf van het jaar 2018 - 2019
Net als in voorgaande jaren is W&D opnieuw door BOVAG gevraagd een rol bij de verkiezing 'BOVAG Autobedrijf van het jaar' te spelen. De tien halve finalisten worden door een consultant van W&D doorgelicht. Vervolgens bepaalt een vakjury (waarin Remco de Vette zitting heeft) de drie BOVAG autobedrijven die doorgaan naar de finale en wie er uiteindelijk met de felbegeerde titel vandoor gaat. De ontknoping van de verkiezing heeft plaats tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven. Afgelopen jaar won Autobedrijf Tjeerdsma de titel. 
Januari 2018BranchePartners en W&D verzorgen GDPR compliance programma
Op verzoek van een importeur heeft W&D - samen met business partner BranchePartners - een GDPR compliance programma voor de dealerorganisatie ontwikkeld. Binnen dit hands-on programma worden dealers geholpen bij het treffen van de maatregelen die nodig zijn om GDPR compliant te zijn én blijven.
Januari 2018W&D begeleidt DMS-implementatie
Een grote, multibrand dealergroep heeft een consultant van W&D aangesteld als projectleider van een DMS-implementatie. W&D beschouwt een DMS-implementatie niet als IT-project, maar als organisatorisch veranderproject. In haar aanpak heeft W&D dan ook ruime aandacht voor de change component. Medewerkers hebben immers het ‘recht’ om optimaal begeleid te worden in het afscheid nemen van het vertrouwde en de transitie naar en het adopteren van het nieuwe. Uiteindelijk is dat niet alleen in het belang van de medewerkers zelf, maar van het gehele bedrijf. Een slecht begeleide DMS-implementatie kan namelijk – naast onzekerheid en onrust – ook significante financiële risico’s veroorzaken.
December 2017W&D wenst u Prettige Kerstdagen en een gezond & voorspoedig Nieuwjaar!

Net als in voorgaande jaren kiezen we ervoor om geen kaarten en / of geschenken naar onze relaties te sturen. Het geld dat we hiermee besparen, schenken we aan een goed doel. Namens onze medewerkers en relaties steunen we dit jaar Stichting Roparun in het realiseren van haar missie: Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

 

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een gezond & voorspoedig Nieuwjaar toe, zowel privé als zakelijk!

December 2017Partners W&D consultants gaan hun eigen weg
Oskar Bronsgeest, sinds 2005 partner en mede-eigenaar van W&D consultants, heeft zijn aandeel overgedragen en verlaat het bedrijf. Remco de Vette gaat als enig aandeelhouder - samen met het team - verder met het uitbouwen van W&D consultants en de automotive expertise. “Het vertrek van Oskar is geen einde, maar zorgt voor hernieuwde dynamiek en een soort nieuw begin. De traditionele verdienmodellen staan stevig onder druk en dealerbedrijven zijn in toenemende mate zoekende naar manieren om zwarte cijfers te blijven schrijven. En daarvoor kloppen ze steeds vaker aan bij W&D,” aldus De Vette. Kijk hier voor het persbericht.
December 2017Bijdrage After Sales wordt onderschat
Hoewel de After Sales activiteiten een flink deel van het bedrijfsresultaat voor hun rekening nemen, laten veel autobedrijven nog veel kansen liggen op dit vlak. Bij W&D consultants zien ze dat een goede sturing op het gebied van urenverantwoording en werkplaatsproductiviteit vaak ontbreekt, aldus Remco de Vette. Kijk hier voor het interview, dat verscheen in Automobiel Management (oliebollen editie, december 2017). 
December 2017Whitepaper | Leiderschap, team en samenwerking, de blinde vlek in autoland
Samen met InContext heeft W&D consultants onderzoek gedaan naar leiderschap, teamontwikkeling en samenwerking. Op basis van diepte-interviews met directeuren uit de top 20 van Nederlandse autobedrijven concluderen wij dat deze thema’s beperkt op de directie-agenda staan in automotive Nederland. In onze whitepaper betogen wij dat aandacht voor deze ‘zachte kant’ noodzakelijk is om mensen het beste uit zichzelf te laten halen en daarmee organisaties écht een stap verder te brengen. Kijk hier voor de whitepaper, die verscheen op Automotive Management (5 december 2017). 
December 2017Digitalisering van After Sales organisatie en processen
In opdracht van een importeur begeleidt W&D een landelijk programma gericht op digitalisering van de After Sales organisatie. Binnen dit programma worden After Sales processen volledig gedigitaliseerd, waarmee alle papieren documenten komen te vervallen. Ook de communicatie tussen de afdelingen receptie, magazijn en werkplaats verandert significant. Tevens leidt deze manier van werken tot een helder inzicht in de prestaties van (individuele) medewerkers en de doelmatigheid van processen.
December 2017W&D uniformeert en beschrijft schadeherstelproces
Een multibrand dealergroep heeft W&D ingeschakeld voor de uniformering en beschrijving van het volledige schadeherstelproces (incl. schadedossiervorming) van het moment van schademelding tot en met nazorg. Door middel van een kennisgroep met ‘mensen uit de praktijk’ worden bestaande processen geïnventariseerd en be- / herschreven tot een uniform proces (gericht op zowel de eigen en aangesloten schadeherstellers als de dealerbedrijven).
November 2017Performance evaluatie Centraal Magazijn
Een multibrand dealergroep heeft W&D gevraagd om de (kwalitatieve en kwantitatieve) performance van hun Centraal Magazijn te beoordelen. Hierbij wordt het oorspronkelijke business plan als referentiepunt gebruikt.
November 2017Reflectie op interne en externe rapportages
Op verzoek van een importeur reflecteert W&D op zowel interne rapportages (voor bijvoorbeeld accountmanagers) als externe rapportages (voor de dealerorganisatie) met als doel om deze te (her)definiëren, simplificeren, uniformeren en beter op elkaar te laten aansluiten.
» naar het nieuws archief